Financiën

  • Bij indicatie zorg 2, 3 en 5 wordt vanuit WMO of WLZ gefinancierd.
  • Voor indicatie zorg 4 (verkrijgen van lunch of avondeten) zal een kleine vergoeding worden gevraagd.
  • Heeft u geen indicatie en wilt u wel deelnemen aan onze activiteiten neem dan vrijblijvend contact met ons op.
  • Denk u dat u in aanmerking komt voor een indicatie, wij helpen u graag.

 

De behandeling van klachten is formeel geregeld

Wanneer er klachten zijn over de bejegening, de samenwerking of de gemaakte afspraken, dan verwachten wij dat deze klachten ons als zorgondernemers in een vroeg stadium bereiken.

Als wij er samen niet uitkomen, dan zal de klacht worden voorgelegd aan de Klachtencommissie van Boavinda.

Indien de klacht dan nog niet tot tevredenheid is opgelost, kunt u de klacht voorleggen aan De Geschillencommissie.

Vervolgens bestaat uiteraard in alle gevallen de mogelijkheid het geschil of klacht voor te leggen aan de kantonrechter.

Alle klachten kunnen schriftelijk worden gezonden aan:
Klachtencommissie Boavinda
Achterstraat 9a
3214 Spijkenisse

De Geschillencommissie
Postbus 90600
2509 LP Den Haag

U kunt hier onze registratieverklaring openen.